Værelsesudlejning

Værelsesudlejning

Ved udlejning af værelse i egen bolig skal der betales skat af lejeindtægten, ligesom der i visse tilfælde skal betales moms af lejeindtægten. Ved udleje af værelse i under 30 dage, skal der dog ikke betales moms af lejeindtægten medmindre udlejer vælger at lade sig momsregistrere frivilligt.

Er du boligejer og udlejer et værelse på ubestemt tid, kan du vælge at lade lejeindtægten beskatte efter fradrag af et bundfradrag eller efter fradrag af faktiske udgifter.

Bundfradrag

Bundfradraget udgør 1,33% af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr. Benytter du denne metode bliver lejeindtægten inkl. betaling for lys, varme, vand og telefon mv. fratrukket 1,33% af ejendomsværdien, dog mindst 24.000 kr., beskattet som kapitalindkomst. Du skal skrive beløbet på din selvangivelse rubrik 37. Har du kun haft boligen en del af året nedsættes dit bundfradrag.

Faktiske udgifter

Ved valg af denne metode kan der ikke på et senere tidspunkt skiftes til brug af bundfradrag.

De faktiske udgifter der kan trækkes fra i lejeindtægten er de faktiske udgifter til el, vand og varme samt vedligeholdelsesudgifter på inventar vedrørende det værelse der udlejes. Det understreges at de faktiske udgifter skal kunne dokumenteres, hvorfor købsfakturaer skal kunne forevises, ligesom det understreges at der ikke er fradrag for generel vedligeholdelse af boligen.

Herudover kan der fratrækkes den procentvise andel af grundskyld og ejendomsværdiskat. Er lejeindtægterne større end de faktiske udgifter skrives beløbet på rubrik 37 på selvangivelsen, mens et negativt resultat ikke skrives på selvangivelsen.

Udlejning af værelse kan være en god ide

Udlejning af værelse beskattes forholdsvist lempeligt og derfor kan udlejning af værelse være en god ide, hvis værelset alligevel står tomt og man som boligejer ikke har noget imod at have andre boende. Alternativt kan værelset udlejes som opbevaringsrum eller som depotrum. Hvis du ønsker hjælp til opgørelse af beskatning af lejeindtægt på udlejning af værelse i egen bolig eller på skatterådgivning i øvrigt, så kontakt RéVision+ eller en anden revisor.